Firma i biznes

Analiza PEST

Co to jest analiza PEST?

Analiza PEST służy do badania makroekonomicznego otoczenia przedsiębiorstwa. Inaczej nazywana jest generalną segmentacją otoczenia. Określa ona podstawowe strefy mające kluczowy wpływ na funkcjonowanie całej organizacji. Wyznacza też przyszłą strategię działania poprzez dokładną analizę.

Skrót PEST to zlepek pierwszych liter następujących wyrazów, które nazywamy czynnikami:

  • Political – polityczne,
  • Economic – ekonomiczne,
  • Social – społeczno-kulturowe,
  • Technological – technologiczne.

W niektórych odmianach tej analizy możemy spotkać się z samodzielnym czynnikiem środowiskowym, czyli Environment (analizę nazywamy wtedy PEEST). Niekiedy będzie to wyróżnienie otoczenia Legal (nazwa analizy – PESTEL). Dodatkowo niektórzy autorzy wymieniają jako otoczenie czynniki międzynarodowe (International).

Etapy badania czyli jak stworzyć analizę PEST?

  1. Wyróżnij istotne czynniki dotyczące poszczególnych segmentów otoczenia – w pierwszym kroku przedsiębiorstwo musi określić poszczególne czynniki segmentów otoczenia, które mogą lub bezpośrednio wpłyną na działalność organizacji. Dla przykładu – dla firmy prowadzącej jakieś szkolenia, ważnym czynnikiem jest możliwość dotacji od Unii Europejskiej. Natomiast dla firmy transportowej będzie to wzrost cen paliwa.
  2. Ustal wpływy każdego z czynników na działanie organizacji – w tym punkcie należy określić wpływ każdego czynnika z pierwszego punktu na firmę i jej funkcjonowanie. W ten sposób powstanie nam lista czynników podzielonych na siłę, czyli najmniejszy i największy wpływ oraz na czas, czyli czy firma ma z nimi do czynienia teraz, a może będzie miała dopiero za pięć lat.
  3. Określ relację między organizacją a makrootoczeniem – ostatnim punktem jest określenie relacji między firmą, a makrootoczeniem. W tym celu musimy zestawić ze sobą dany czynnik i zobaczyć jak obecnie wpływa lub może wpłynąć on na organizację w przyszłości. Dla przykładu weźmy tu firmę prowadzącą szkolenia z pierwszego punktu. Tutaj będą oni musieli rozpatrzyć możliwość dostania dotacji oraz jakie będą tego konsekwencje, na przykład obniżenie cen kursów.
Sprawdź też:  Strategia SEO – co to jest i jak ją wdrożyć?

Czynniki polityczne

To co powinieneś określić w tym punkcie, mówi Ci sama nazwa. Czynniki polityczne to nic innego, jak sytuacja polityczna oraz prawna kraju, w którym planowana jest działalność. Zalicza się do tego między innymi – integracja europejska, monopol, system podatkowy, przepisy odnośnie ochronie środowiska czy handlu zagranicznego.

Czynniki ekonomiczne

Powinny być tu zawarte informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej państwa, w którym planujesz działalność. Zalicza się do tego: poziom stóp procentowych, inflacja, stopa bezrobocia oraz wzrost gospodarczy. Pamiętaj również o uwzględnieniu w analizie elementów, które stricte będą dotyczyć Twojej działalności.

Czynniki społeczno-kulturowe

Czynniki społeczno-kulturowe, czyli demografia danego kraju. Weź pod uwagę liczbę urodzeń jak i zgonów, świadomość zdrowotną, tradycje, jakie tam panują, jak żyją konsumenci, wykształcenie, struktura rodzinna oraz jak obywatele zapatrują się na towary zagraniczne. Są one bardzo ważne, ponieważ mają ogromny wpływ na Twoje przedsiębiorstwo.

Czynniki technologiczne

Na czynniki technologiczne składa się: sam poziom technologiczny, jaki panuje w danym kraju, innowacyjność, nowoczesność, rozwój, nakład państwa na badania, poziom rozwoju transportu, jak i różne zachęty podatkowe.

Identyfikacja szans oraz zagrożeń

Po przeanalizowaniu wszystkich, wyżej wymienionych, czynników, musimy zastanowić się, które z nich będą miały pozytywny, a które negatywny wpływ na Twoją działalność. I właśnie to nazywamy identyfikacją szans oraz zagrożeń.

Analiza PEST głównie ma pomóc nowym działalnościom lub tym, które chcą wkroczyć na rynek zagraniczny. Oczywiście nie musisz jej przygotowywać sam. Może zrobić to za Ciebie profesjonalista, który zna się na rzeczy.